Alles over uitvaarten in Haarlem

Begraafplaatsen in Haarlem

In Haarlem zijn verschillende begraafplaatsen te vinden. Nabij het centrum van de stad, ter hoogte van de Generaal Cronjéstraat, bevinden zich twee begraafplaatsen en iets verder buiten het centrum liggen nog twee begraafplaatsen.

De vier begraafplaatsen waar het meest wordt begraven zijn:

  • Rooms Katholieke begraafplaats St. Barbara
  • Begraafplaats Kleverlaan
  • Begraafplaats Akendam
  • Rooms Katholieke begraafplaats St. Jozef

Films begraafplaatsen Kleverlaan, Akendam, St. Jozef

Uitvaart-Haarlem.nl heeft een film geproduceerd over de gemeentelijke begraafplaatsen in Haarlem. De film gaat onder andere over de historie van de begraafplaatsen, de natuur, de verschillende mogelijkheden en diensten die de begraafplaatsen te bieden hebben.

In de film ziet u onder andere het prachtige historische deel van begraafplaats Kleverlaan met onder andere het mausoleum.

Particulier of algemeen graf

Als iemand in Haarlem begraven wil worden dan kan men kiezen voor een algemeen graf of een particulier graf. In een algemeen graf worden 3 overledenen begraven op volgorde van overlijden. In de meeste gevallen hebben de overledenen elkaar bij leven nooit gekend. Een algemeen graf wordt in Haarlem na tien jaar geruimd. De menselijke resten worden dan ondergebracht in een massagraf ook wel een knekelput genoemd.

Een particulier graf wordt uitgegeven voor twintig jaar of langer. In Haarlem mogen maximaal drie mensen worden begraven in een particulier graf. Het is overigens wel zo dat u voor de eerste bijzetting moet aangeven hoeveel mensen er in het graf begraven gaan worden. Dat is belangrijk omdat men dan rekening kan houden met de diepte van het graf. De eigenaar van het graf (ook wel rechthebbende genoemd) bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden. Doorgaans is dat familie.

Bovengronds begraven

Bovengronds begraven

De gemeente Haarlem heeft er voor gezorgd dat overledenen ook bovengronds begraven kunnen worden. Er bestaan daartoe twee mogelijkheden.

Mausoleum Kleverlaan
Het mausoleum aan de Kleverlaan is het enige Nederlandse mausoleum waar nog overledenen kunnen worden bijgezet. Mensen kunnen hier een ruimte kopen waar 1 overledene in kan worden bijgezet (eventueel kunnen er ook nog urnen met as van andere overledenen in bijgezet worden). Het mausoleum is een gebouw dat bestaat uit een aula en verschillende gangen waarin ruimtes zijn gemaakt om overledenen bij te zetten.

Bovengrond begraven in de buitenlucht
Op de katholieke begraafplaats St. Jozef zijn een aantal bovengrondse graven aangelegd. Het zijn een soort betonnen gebouwtjes waar mensen drie hoog boven elkaar kunnen worden bijgezet. De bovengrondse graven zijn bijzonder geschikt voor mensen die het een naar idee vinden om gecremeerd te worden of om onder de grond te eindigen.

Asbestemming op de begraafplaats in Haarlem

Op de meeste Haarlemse begraafplaatsen is ruimte gecreëerd voor asbestemming. Dat wil zeggen dat er ruimte is om as te verstrooien op een speciaal verstrooiveld. Het is ook mogelijk om een urn met de as te begraven in een urnengraf of om de urn te plaatsen in een urnenwand. Op deze manier hebben nabestaanden van iemand die is gecremeerd toch een plekje om de overledene te gedenken.

Wie de as wil laten verstrooien op een van de gemeentelijke begraafplaatsen kan kiezen uit verschillende opties. Zo kunt u (altijd en alleen in overleg met de beheerder!) zelf de as verstrooien, maar het kan ook zijn dat medewerkers van de begraafplaats u hierbij helpen. Het is ook mogelijk om voor het verstrooien nog een korte plechtigheid te houden in de aula op de begraafplaats.

Voor vragen over asbestemming op de begraafplaats kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente Haarlem op telefoonnummer: 023-539 0911 of mail naar begraafplaatsen@haarlem.nl.

Islamitische graven

De gemeente Haarlem wil graag dat er voor iedere Haarlemmer een plek is om in de eigen gemeente begraven te kunnen worden. Daarom is er sinds enige tijd ook een speciaal grafvak voor moslims. Hier kunnen overleden moslims worden begraven volgens de voor hun geldende regels en rituelen. De islamitische graven zijn aangelegd op begraafplaats Akendam aan de Vergierdeweg.