Alles over uitvaarten in Haarlem

Eenzame uitvaart Haarlem

Ook in Haarlem zijn er mensen die leven in eenzaamheid. Het kan zelfs voorkomen dat mensen zo eenzaam zijn dat er na het overlijden niemand is die de uitvaart wil bezoeken of regelen. De Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat de gemeente Haarlem in dat geval verantwoordelijk is voor de uitvaart.

De gemeente Haarlem zal de uitvaart regelen. Doorgaans zal men proberen om te achterhalen of de overledene ergens heeft opgeschreven of hij/zij begraven of gecremeerd wilde worden. Als men kan achterhalen of de overledene een religieuze achtergrond had dan wordt soms ook contact gezocht met bijvoorbeeld de diaconie in Haarlem. In dat geval kan het zijn dat iemand van de diaconie een gebed uitspreekt tijdens de uitvaart.

Als een eenzaam overleden persoon wordt begraven in Haarlem, dan zorgen medewerkers van de gemeentelijke begraafplaats er voor dat de overledene op een waardige en respectvolle wijze wordt begraven. De medewerkers zijn dan gekleed in pak en zo lopen voor de rouwauto met de overledene uit naar het graf.

Kosten eenzame uitvaart

De gemeente Haarlem zal in eerste instantie kijken of de overledene geld nalaat. Als dat het geval is dan zal de uitvaart worden bekostigd uit de nalatenschap. Maar als er geen geld is zal de gemeente de kosten in eerste instantie op zich nemen. Er zal doorgaans wel worden geprobeerd om deze kosten te verhalen op eventuele directe familieleden. In het hoofdstuk ‘Geen geld voor uitvaart’ vindt u meer informatie over wie de uitvaart betaalt als er niemand is die het kan of wil betalen.