Alles over uitvaarten in Haarlem

Palliatieve zorg in Haarlem

Wat wordt verstaan onder palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg die geleverd wordt aan mensen met een levensbedreigende ziekte met als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg in Haarlem is er voor zowel de patiënt als zijn of haar dierbaren. Palliatieve zorg wordt ook wel ‘totale zorg’ genoemd omdat het om meer gaat dan alleen de aandacht voor lichamelijke klachten.

Mensen komen in aanmerking voor palliatieve zorg als ze ongeneeslijk ziek zijn. Omdat mensen in deze fase van hun leven meer hulp nodig hebben dan alleen lichamelijke hulp is er ook aandacht voor psychische, sociale en spirituele zaken. Men spreekt ook wel over zorg voor lichaam, geest en ziel. Als iemand ongeneeslijk ziek is wordt ook de omgeving van de patiënt hard getroffen. Daarom richt de zorg zich ook op hen. De hulpverleners hebben als belangrijkste doel dat de patiënt en zijn/haar omgeving een zo comfortabel als mogelijk ziekte- en sterfbed krijgt.

Aanbieders palliatieve zorg in Haarlem

Er zijn meerdere hulpverleningsorganisaties in Haarlem die palliatieve zorg bieden. Er zijn vrijwilligers actief die mensen in deze moeilijke fase kunnen helpen en er zijn commerciële organisaties die zorg bieden. Het pakket aan zorg dat iemand krijgt is afgestemd op de situatie en het stadium van de ziekte.
Wie helpen u in uw laatste levensfase in Haarlem:

1 Huisarts
De eerste persoon bij wie u terecht kan voor hulp is uw huisarts. Omdat u waarschijnlijk al een goede band hebt opgebouwd met uw huisarts voelt het vertrouwd om u te laten begeleiden door uw huisarts. Uw huisarts weet ook precies welke organisaties en hulpverleners in Haarlem u het beste kunnen helpen.

U mag uw huisarts altijd om hulp vragen, ook als u nog onder behandeling bent bij een specialist. U kunt met uw huisarts ook praten over uw wensen met betrekking tot het levenseinde. Ook kan hij u goed adviseren of u in deze laatste levensfase het beste thuis kan blijven wonen of niet.

2 Wijkverpleegkundige
In alle wijken in Haarlem zijn wijkverpleegkundigen actief. Deze mensen kunnen u verzorgen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Meestal zal de specialist in het ziekenhuis u in contact brengen met een wijkverpleegkundige. U kunt eventueel ook uw huisarts vragen om u in contact te brengen met een wijkverpleegkundige in Haarlem.

Meestal volgt er eerst een kennismakingsgesprek. Dat kan dus ook plaatsvinden op het moment dat u nog helemaal geen zorg nodig heeft. Een kennismakingsgesprek kan heel prettig zijn omdat u wanneer u wel zorg nodig heeft een vertrouwd gezicht over de vloer krijgt.

3 vrijwilligers/buddy Haarlem
Net als in veel andere plaatsen in Nederland zijn er in Haarlem ook vrijwilligers actief die mensen helpen in de laatste levensfase. Naasten die voor hun zieke familielid zorgen worden ook wel mantelzorgers genoemd. Deze mantelzorgers kregen tot 1 januari 2015 als blijk van waardering een kleine vergoeding (200 euro) van de overheid. Deze vergoeding werd het mantelzorgcompliment genoemd.

Er zijn in Haarlem ook mensen die zich aanbieden als vrijwillige zorgverlener voor ongeneeslijk zieke mensen. Deze mensen worden ook wel buddy genoemd. Vaak zijn ze een aanvulling op de zorg die geboden wordt door naasten en door professionele zorgverleners. Een buddy kan helpen met heel uiteenlopende zaken. Ze bieden een luisterend oor, kunnen (wanneer dat mogelijk is) een wandeling met u maken of samen naar televisie kijken of spelletjes doen. Een buddy kan u ook helpen bij het regelen van het contact tussen de verschillende zorgverleners.

4 Thuiszorg
Thuiszorg gaat over de hulp die u thuis kan krijgen. In het geval van thuiszorg kan het gaan om verzorging of verpleging maar thuiszorg kan bestaan uit hulp in de huishouding. Er zijn in Haarlem veel verschillende thuiszorgorganisaties actief. Uw huisarts kan u helpen om thuiszorg aan te vragen. Omdat er zaken nodig zijn zoals indicatiestelling is het verstandig dit niet alleen aan te vragen maar samen met uw huisarts omdat die precies weet hoe dit moet worden aangepakt.

Kosten thuiszorg
Als u thuiszorg krijgt (verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp) dan moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze eigenbijdrage is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie (inkomen, leeftijd, samenstelling van uw huishouden, hoeveelheid geleverde hulp). De gemeente Haarlem speelt een rol als het gaat om huishoudelijke hulp. Deze hulp wordt vergoed vanuit de WMO, de gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de WMO voor inwoners van Haarlem. Meer informatie over de WMO kunt u vinden op www.sociaalwijkteamhaarlem.nl.

5 Geestelijke hulp
Wanneer u of uw partner een levensbedreigende ziekte heeft dan kan het zijn dat u geestelijke hulp wilt hebben. Wanneer u bent aangesloten bij een geloofsgemeenschap kunt u natuurlijk contact opnemen met uw eigen geloofsgemeenschap. Het kan ook voorkomen dat iemand niet is aangesloten bij een geloofsgemeenschap, maar wel geestelijke hulp wil ontvangen. In dat geval kunt u contact opnemen met het Netwerk Palliatieve Zorg Haarlem. Bel nummer 023-5322151

Wanneer u ongeneeslijk ziek bent kunt u natuurlijk ook hulp vragen bij uw eigen geloofsgemeenschap. Mocht u geestelijke hulp zoeken maar niet zijn aangesloten bij een geloofsgemeenschap dan kunt u contact opnemen met de Hulplijn van het Netwerk Palliatieve Zorg in Haarlem. Bel nummer 088 - 123 24 88 voor meer informatie. De mensen van het Netwerk Palliatieve Zorg Haarlem kunnen u ook antwoorden geven op andere vragen die betrekking hebben op palliatieve zorg in Haarlem.

6 Hospice in Haarlem
In een hospice (ook wel bijna-thuis-huizen genoemd) kunnen mensen terecht die niet lang meer te leven hebben. Mensen kunnen hier terecht als de levensverwachting niet langer is dan drie maanden. Het hospice in Haarlem is huiselijk ingericht en er is ruimte voldoende om in alle privacy met uw dierbaren samen te zijn. De medewerkers bestaat uit een team van professionals en vrijwilligers die er alles aan doen om iemand op een rustige en menswaardige manier te laten sterven.

Veel Haarlemmers die ongeneeslijk ziek zijn willen het liefst thuis sterven. Maar soms is dat helaas niet mogelijk. Juist voor die mensen is het een geruststellend idee dat ze terecht kunnen in een hospice. In het hospice werken mensen die goede medische hulp kunnen geven. Deze mensen weten ook hoe ze medicijnen moeten toedienen om pijn te bestrijden.

Tot begin 2015 konden terminaal zieke mensen tijdens hun laatste levensfase verblijven in een van de hospices aan de Gierstraat in Haarlem of de Heemsteedse Dreef in Heemstede. Sinds April 2015 zijn deze hospices samen gebracht onder één dak aan de Zuiderhoutlaan 10 in Haarlem.

Hospice Haarlem kan zes gasten verzorgen in hun laatste levensfase. Elke gast heeft de beschikking over een moderne eigen kamer met een eigen badkamer. Kijk voor meer informatie op Hospicehaarlemeo.nl.

Hospice Haarlem
Zuiderhoutlaan 10
2012 PJ Haarlem
023-5320030
info@hospicehaarlemeo.nl

Overlijden in regio Haarlem melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206